Eltel, som säljer tekniska tjänster till ägare av infrastrukturnät, har fått infrastrukturkontrakt i Förbifart Stockholm till ett värde om cirka 38 miljoner euro.