Eltel har tecknat ett avtal om att avyttra affärsområdet Aviation & Security till Luftfartsverket, LFV.