Har höjts i samtliga elområden • ”Nog den här prisbilden vi får vänja oss vid.”