Elen är så här långt betydligt billigare än förra året, och experter tror att vintern fortsätter i samma spår.