Kommer inte stillatigande finna sig i nya reglerna.