Styrelsen för Ellwee har beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot säljarna av Alsike Maskin.