Trots Elektas förvarningar och svaga siffror från konkurrenter lyckas inte medicinteknikbolaget leva upp till analytikerkårens sänkta resultatförväntningar. Det finns några ljuspunkter i rapporten men knappast tillräckligt för att lyfta den hårdblankade aktien i torsdagshandeln.