Electrolux får böta omkring 500 miljoner kronor för konkurrensbrott i Frankrike. Det är dubbelt så mycket som de 254 miljoner bolaget hade avsatt för potentiella böter i landet.