Elprischocken drabbar inte bara hushåll. Fortsätter den skyhöga prisnivån kan Klippans pappersbruk tvingas att lägga ned, efter nära 450…