Svenskt Näringsliv uppskattar att elanvändningen kommer öka med minst 60 procent i Sverige fram till 2045 i en ny…