Ska ta fram strategi för hur Sverige ska fasa ut fossilt till förmån för förnybart.