Carl Johan von Seth: Ljusningar på arbetsmarknaden när svenskarna jobbar igen.