Stigande byggkostnader och livsmedelspriser väntar • Kan påverka äldreomsorg och skolor.