Generationsboende öppnar för färre utgifter – matkostnad ofta förbisedd.