Trafikverkets senfärdighet med att berätta om förestående banarbeten har lett till stora problem med att boka tågbiljetter.