Valberedningen i MQ, under ledning av Öresunds Andreas Hofmann, föreslår att Therese Hillman väljs in i klädbolagets styrelse vid årsstämman i Göteborg nästa månad.