Hoylus styrelse har beslutat att åter utse Björn Wallin till ordförande.