Sedan Di i våras uppmärksammade Alectas övervikt i Wallenbergsfären har pensionsjätten storsålt i flera sfärbolag som Atlas Copco, Investor och SEB. Totalt handlar det om försäljningar värda över 20 miljarder kronor.