Edgeware förvärvar Cavena Image Products, leverantör inom undertextning, för 8 miljoner kronor på kontant- och skuldfri basis.