STOCKHOLM (Direkt) Meddelande från EU:s revisorer kan ge återvinningsbolaget Ecorub ett möjligt återbetalningskrav.