Ecore Group, verksamt inom e-handel, redovisar en nettoomsättning på 11,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (6,9).