ECB studerar olika sätt att minska sina ersättningar till banker, ersättningar som kan uppgå till många miljarder euro i ett högre ränteläge.