ECB höll fast vid planen och höjde sina styrräntor med 50 punkter. Hur det blir framöver lämnas däremot öppet. Men med en inflation som väntas vara ”för hög för länge” blir det i praktiken antingen finansoro eller fler räntehöjningar som får göra jobbet.