Första ingreppet mot en bank för den europeiska centralbanken.