Inflationen drivs just nu av stigande energipriser, störningar i leveranskedjor och stigande livsmedelspriser. Den europeiska centralbankens penningpolitik har därmed litet inflytande på vad som händer på världsmarknaderna.