ECB lyfter flera av sina självvalda restriktioner för att skapa en större flexibilitet i tillgångsköpen på 750 miljarder euro.