Stödköpsprogrammet kommer troligtvis att avslutas i slutet av december, men räntan förblir troligtvis oförändrad till slutet av nästa sommar. Det är beskeden från den Europeiska centralbankens direktion.