Europeiska centralbanken (ECB) lämnar styrräntan oförändrad. Den ligger därmed kvar på tidigare noll procent, den nivå som styrräntan legat…