Europeiska centralbanken sänker depositräntan, som i praktiken har blivit ECB:s viktigaste styrränta lämnar depositräntan oförändrad till -