Att skydda sig mot cyberbrott tar stora resurser och kan vara en utmaning för mindre och medelstora företag. Här kan en sammanhållande IT-säkerhetsleverantör, en så kallad MSSP, vara en lösning. – Vi kan snabbt och kostnadseffektivt komplettera det skydd företagen redan har, säger Per Häggdahl, CISO på eBuilder Security.