E-handelns omsättning minskade med 8 procent, till 10,8 miljarder kronor, i oktober jämfört med samma månad föregående år.