Recessionsoron pressar New York-börsens index som fallit till nya bottennivåer. Energisektorn är fredagens största förlorare som pressas av kraftiga oljeprisfall.