Det blåser fortfarande snålt i den svenska industrikonjunkturen. Svag orderingång och svajig sysselsättning fortsätter…