Axfood går starkt. ”Men medeldyra butiker kommer få det svårare”.