Inflationen stiger kraftigt, men inte så mycket som bedömarna hade räknat med.