Personskador och maskinhaveri riskerar att inte täckas, varnar Konsumenternas försäkringsbyrå.