Fler djur som förblir oförsäkrade och fler svårt sjuka djur. Det blir följden av de allt dyrare veterinärtjänsterna, menar Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkring på bolaget Svedea.