Försäljningen av aktier i samband med börsnoteringen av Dubai Taxi blev fulltecknad på en timme, skriver Bloomberg News. Totalt tas 1,16 miljarder dirham (cirka 3,3 miljarder kronor) in vid noteringen.