Det stigande oljepriset får nu konsekvenser för den som ska tanka bilen.