Bränslechocken har kommit av sig och drivmedelspriserna fortsätter falla. Såväl priset för bensin och diesel sänks rejält liksom även priset på HVO och fordonsgas.