Elon och Electra gick samman för att skapa en större spelare i den hårt konkurrensutsatta elektronikhandeln. Men än så länge syns inga tydliga positiva effekter av sammanslagningen. Efterfrågan minskar och lönsamheten pressas.