Doxa, verksamt inom fastighetsinvesteringar, har ingått avtal om försäljning av fastigheten Skottspolen 1 i Malmö.