En domstol i Belfast har fastslagit att ett avtalslöst brexit inte skulle bryta mot långfredagsavtalet, rapporterar…