”Kostnaderna är för höga i förhållande till den nytta kommuninvånarna kan väntas få.”