Beslutet om indragen spellicens för Ninja Casino kvarstår efter kammarrättens besked.