Förändringarnas tid råder för de stora och börsnoterade bolagen. Men även mindre och medelstora bolag kan träffas indirekt när hållbarhetsrapporteringen blir lag. – Ta chansen att hoppa på tåget! Det kan skapa både konkurrensfördelar och tillväxt, säger Maaria Martin-Vivaldi, chef för Grant Thorntons revisionsverksamhet.