En utdragen rättstvist mellan Apple och speltillverkaren Epic har avgjorts i en domstol i USA.