USA-räntorna har stigit något, med den tioåriga statsobligationen 4 punkter upp till 3,05 procent, medan dollarn tappar lite med minskat safe haven-stöd.