Dollarn försvagas mot både kronan och euron i spåren av att den amerikanska centralbanken Fed meddelat att man kommer köpa stats- och…