Det omfattande it-haveri på Synsamkoncernen som pågick i mer än en vecka var resultatet av ett dataintrång.